Via dit nieuwsbericht willen wij graag al onze vrijwilligers, leden en sympathisanten informeren over de huidige stand van zaken voor onze activiteiten en workshops binnen de VZW Makerslab De Shack.

Mochten jullie alsnog vragen of opmerkingen hebben, dan kan je ons natuurlijk altijd contacteren via de gekende kanalen, of via ons e-mailadres: info@deshack.be

Alle activiteiten zijn geannuleerd t.e.m. 03 mei 2020

In samenspraak met alle organisaties, overheden & specialisten is er beslist om alle openbare zowel als private evenementen en activiteiten in Sint-Laureins stil te leggen tot en met 03 mei 2020. Concreet wil dit zeggen voor de werking van onze VZW dat volgende activiteiten worden geannuleerd of uitgesteld:

  • Coderdojo’s: geannuleerd
  • Open-Lab dagen: geannuleerd
  • Workshops: uitgesteld

De bovenvermelde datum is zoals nu werd beslist door het gemeentebestuur in samenspraak met de verenigingen en overheden. Maar de kans bestaat dat deze datum nog kan worden uitgebreid. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Ben je ingeschreven voor een workshop?

Alle inschrijvingen voor de workshops zijn automatisch geannuleerd. Iedereen die is ingeschreven voor een workshop gedurende de sperperiode, zullen een persoonlijke email krijgen met daarin een unieke code.

Deze code kan worden gebruikt om je opnieuw in te schrijven voor een volgende workshop. Deze code is uniek, en persoonlijk. Je kan deze code dus niet overdragen aan iemand anders.

Heb je geen mail ontvangen tegen het einde van deze maand? Laat het ons weten! Dan kijken we graag even voor je na wat er mis liep.

Zijn er nieuwe data bekend voor de workshops?

Wij zijn met het bestuur op zoek naar nieuwe data voor alle workshops. Wij zullen deze zo snel mogelijk aan de deelnemers bekendmaken, en op onze online agenda en sociale media kanalen publiceren.

Op dit moment zijn wij echter in onderhandeling met het gemeentebestuur van Sint-Laureins over een eventuele verhuis van onze activiteiten naar een meer geschikte locatie, nl. boven het jeugdhuis, aan de overkant van de straat.

Het is daarom mogelijk dat de workshops zullen worden uitgesteld tot NA de verhuis naar onze nieuwe lokalen.

We houden jullie op de hoogte! 

Team De Shack

Je kan nu alle informatie en projectbestanden downloaden via de website

Ben je komen mee coden op één van onze CoderDojo’s? En wil je thuis verder werken aan je project, of informatie over de afgelopen sessies? Dan kan je alle bestanden, en alle documentatie terug vinden op deze pagina:

Downloadpagina

Heb je interesse om mee te komen doen? Alle kinderen tussen 7 en 18 jaar zijn welkom tijdens onze maandelijkse CoderDojo bijeenkomst in Makerslab De Shack! Meer informatie vindt je hier.

Vanaf vandaag ook officieel erkend als STEM-academie door Technopolis & de Vlaamse Overheid:

Wat is STEM?

STEM is een letterwoord dat staat voor “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, ofwel wetenschap, technologie, engineering, wiskunde. Maar STEM is méér dan de som van zijn letters: het is een verhaal van interdisciplinariteit en 21ste eeuwse vaardigheden, toekomstgericht en met aandacht voor maatschappelijk relevante problemen. STEM-geletterdheid is met andere woorden niet het exclusieve domein van programmeurs en ingenieurs, maar integendeel een basisvaardigheid voor iedereen.

Waarom een STEM-academie netwerk?

De Vlaamse arbeidsmarkt kampt al jaren met een structureel tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. Dat zelfs in crisistijden de vacatures niet ingevuld geraken, is een duidelijk signaal dat er grote nood is aan technisch geschoolden. Om meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector ontwikkelde de Vlaamse overheid het STEM-actieplan.

Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van een STEM-academie netwerk. In dit netwerk worden alle organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten voor jongeren (“STEM-academies”) verzameld. Op deze manier stimuleert de overheid de interesse van kinderen en jongeren voor wetenschap en techniek in vrijetijdsverband.

Waarom deze erkenning?

Bij Makerslab De Shack zetten we ons in op verschillende gebieden. En STEM is daar een hele grote pijler in. Daarom zijn we ook blij dat onze vereniging de erkenning, en ondersteuning mag krijgen voor onze inzet. Uiteraard zullen wij zoals voorheen blijven inzetten op leuke projecten & workshops rond deze thema’s, en onze samenwerking met de scholen uit de regio uitbreiden om niet enkel de leerlingen, maar ook de leerkrachten klaar te maken voor STEM.

Een STEM-netwerk in Vlaanderen

Totnogtoe werden reeds meer dan 90 organisaties officieel erkend als STEM-academie. Het gaat om hogescholen en universiteiten, vzw’s, scholen, volkssterrenwachten, … Sommigen organiseren slechts 1 workshop per jaar, anderen hebben een breed aanbod van kampen, workshops, en lessenreeksen. Ook de inhoud varieert: van programmeren over life sciences tot natuurstudies, en nog veel, veel meer.

Door alle STEM-academies samen te brengen binnen één netwerk ontstaat een platform voor kennisuitwisseling en versterken we de bestaande expertise.

Een optimale ondersteuning

Het STEM-academie netwerk zorgt voor een centralisering van de beschikbare middelen, zowel vanuit de overheid als vanuit de bedrijfswereld, en staat in voor een efficiënte verdeling naar de ledenorganisaties toe. Op die manier worden de beschikbare middelen optimaal ingezet.

Meer informatie over de STEM-academie kan je hier vinden: www.STEM-academie.be