Donaties & Giften voor VZW Makerslab De Shack

Bij VZW Makerslab De Shack hebben wij één belangrijk principe! En dat is bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of religie. Om onze werking open te houden voor iedereen, is ook de financiële drempel zo laag mogelijk gehouden. Maar zoals elk bedrijf, heeft ook onze vereniging werkingsmiddelen nodig.

Sinds het najaar van 2020 is het systeem van verplicht lidmaatschap ook stopgezet, om het open karakter van onze vereniging nog meer in de verf te zetten. Deelnemers betalen enkel nog een vast bedrag voor elke workshop en/of activiteit die ze willen mee doen. En tijdens deze activiteiten wordt telkens enkel maar de kost voor de effectief verbruikte materialen, en andere kosten zoals vergoedingen voor lesgevers, verplaatsingen en maaltijdvergoeding gerekend. Onze vereniging heeft niet als doel winsten te maken.

Daarom zijn wij altijd heel blij met alle steun die we krijgen. Want ons Makerslab heeft nood aan veel, vaak hele dure materialen. Bv. het hele computerpark, maar ook 3D printers, CNC & Laser cutter machines, werkgereedschappen, meubilair en nog zoveel meer. Ook aanpassingen en verbouwingen aan onze lokalen zijn vaak noodzakelijk.

Voor vele van deze grote en zware aankopen zijn wij afhankelijk van giften en donaties. Zowel van (bruikbare) materialen als financiële steun.

Ook u kan ons steunen! Heeft u materialen staan die u ons wil doneren? Contacteer ons dan via info@deshack.be. Of u wilt misschien liever een financiële gift doen? Gebruik dan het onderstaand formulier om meteen online uw giften over te maken. Of contacteer ons via bovenstaand e-mailadres voor meer info.

BELANGRIJK

Uw donatie om de werking van Makerslab De Shack te ondersteunen, kan nooit worden gebruikt als betaling van een bestelling van goederen of als betaling voor de deelname aan activiteiten of workshops.

Online een Gift doen kan u hier:
U wenst een gift te doen van: € -


Voor alle geldelijke giften vanaf €40 krijgt u van ons een fiscaal attest. Wij bezorgen u dit attest aan het begin van elke volgend kalenderjaar.
Elke gift boven 250€ krijgt ook een vermelding op onze informatiekanalen en in onze shack.

Wij zijn zeer dankbaar voor de steun van: